Gegevens in een database opslaan

Deze handleiding geeft samen met twee eerdere publicaties weer hoe je een webapplicatie kunt opzetten die de waarden van sensoren aangesloten op een Raspberry Pi toont in een webpagina.

Deze handeiding gaat specifek over het lezen van de sensoren en het opslaan van deze waarden in een database.

Categories: Raspberry Pi